Vodstvo

Predsednik kluba:

-Viktor Dolinšek

Generalna sekretarka:

-Marjetka Orel

Člani upravnega odbora:

-Miroslav Zorec
-Boris Vukosavljević
-Marjetka Orel
-Damjan Oražem

NAŠE DELOVANJE OMOGOČAJO