Kasaški klub Stožice

Kasaški šport je zanimiva panoga športa, ki združuje konja in človeka. Z dobrim odnosom in visoko kvalitetno oskrbo konja ta duet lahko doživi izjemne dosežke, ki se v kasaških dirkah rezultirajo v dobri športni pripravljenosti konja, njegovemu zdravju in volji po doseganju vrhunskih izidov.

Prvi klub s konjeniško dejavnostjo v Ljubljani je bil ustanovljen leta 1947 pod imenom Konjeniški klub Partizan. V začetku 50-ih let je svoje ime odstopil telovadni organizaciji, sam pa se je preimenoval v Konjeniški klub Ljubljana. V svojih zametkih je sprva deloval  na Kodeljevem ob ustanovitvi pa v Trnovem. Temeljil je na vojaških jahalnih konjih in takratnih zanesenjaških jahačih, za kasaško dejavnost pa je bil potreben hipodrom. Tekmovalni kasači v ljubljanskem prostoru so bili v preteklosti vezani na furmane, ki so z njimi med tednom s prevozi služili vsakdanji kruh, ob koncih tedna pa so šli še na kasaško tekmovanje v bližnji in daljni okolici. Večji razmah je ta veja športa začela doživljati šele z izgradnjo kasaške steze na sedanji lokaciji hipodroma leta 1955. Sprva so bili kasači nastanjeni večinoma kot gostje pri okoliških kmetih, od leta 1974 pa v prvih skupnih kasaških hlevih. Tipično za ta šport je bilo, da je bil ob praktično popolni odsotnosti pomoči države povsem odvisen od vlaganj posameznikov. Kljub temu se ocenjuje, da je od vseh konjeniških disciplin ravno kasaštvo doseglo največji premik na poti k evropski ravni. Konjeniški klub Ljubljana je tako do leta 2002 združeval Jahalno in Kasaško sekcijo. Danega leta se je Kasaška sekcija odločila za samostojno pot in se preoblikovala v sedanji Kasaški klub Stožice Ljubljana.

Kasaški klub Stožice Ljubljana se s sedežem na osrednjem slovenskem hipodromu prizadeva za dvigovanje in ozaveščanje o veljavi kasaškega športa v Sloveniji. Z organizacijo kasaških dirk privablja slovenske in tuje pristaše kasaškega športa na zeleno obrobje Ljubljane. S promocijskimi dogodki in dejavnostmi informira javnost o delovanju kluba in lastnostih kasaškega športa. Z objektom Hipodrom Stožice želi prebivalcem mesta Ljubljana in drugim ponuditi prostor za oddih, rekreacijo ali zabavo. Kasaški klub Stožice Ljubljana z vso svojo veljavo in v okviru svojih zmožnosti podpira in bodri razvoj kasaštva v Sloveniji.

Nič od tega pa ne bi bilo mogoče brez prizadevnih članov kluba. Njim gre posebna zahvala.

(besedilo: Milan Lovrenčič, Damjan Oražem, Marjetka Orel)

NAŠE DELOVANJE OMOGOČAJO